Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Luật Dân sự

Đề mục

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT DÂN SỰ

1

Kiến thức chuyên môn

1.1.

Kiến thức chung về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

1.1.1

Hệ thống hóa được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

1.1.2

Liên hệ kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong việc lý giải kiến thức pháp luật chung và pháp luật chuyên ngành Luật Dân sự

1.1.3

Vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản vào việc tiếp thu và áp dụng kiến thức pháp luật chuyên ngành

1.2

Kiến thức pháp luật chung

1.2.1

Hệ thống hóa kiến thức pháp luật nền tảng về tất cả các lĩnh vực pháp lý trong đời sống (Luật Hành chính, Hình sự, kinh doanh-thương mại, Dân sự…)

1.2.2

Phân biệt được các ngành luật và phân tích được mối liên hệ giữa các ngành luật

1.2.3

Vận dụng được những kiến thức pháp luật cơ bản vào những tình huống thực tiễn xảy ra

1.2.4

Giải thích và đánh giá được các quy định của pháp luật

1.2.5

Đề xuất giải pháp áp dụng tối ưu trong việc lựa chọn áp dụng luật

1.3

Kiến thức pháp luật chuyên ngành Luật Dân sự

1.3.1

Hiểu được những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật dân sự

1.3.2

Phân tích, tổng hợp được các nội dung lý luận về pháp luật dân sự

1.3.3

Vận dụng được các kiến thức pháp luật về luật Dân sự để áp dụng vào thực tế đời sống pháp lý

1.3.4

Đánh giá ưu nhược điểm các quy định pháp luật và rút ra giải pháp áp dụng phù hợp nhất cho những tình huống thực tiễn

2

Kỹ năng chuyên môn về Luật Dân sự

2.1

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và bình luận quy định của pháp luật

2.1.1

Nghiên cứu và phân tích luật

2.1.2

Đọc bản án và bình luận việc áp dụng pháp luật trong bản án, quyết định của cơ quan tài phán

2.1.3

Vận dụng kiến thức pháp luật để phản biện, lập luận và giải quyết tình huống pháp luật dân sự

2.1.4

Xử lý các tình huống phát sinh cụ thể trong thực tiễn

2.1.5

Thực hiện các thủ tục pháp lý về các nội dung liên quan luật dân sự

2.1.6

Tra cứu văn bản pháp luật

2.2

Kỹ năng tư vấn pháp luật và thực hành luật

2.2.1

Trợ giúp pháp lý

2.2.2

Hành nghề công chứng và thừa phát lại

2.2.3

Soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý thông dụng

2.2.4

Tự cập nhật kiến thức pháp luật mới và thực tiễn áp dụng

3

K năng mềm

3.1

Kỹ năng giao tiếp và thiết lập quan hệ cộng đồng

3.1.1

Tự giới thiệu, giao tiếp và trình bày trước đám đông

3.1.2

Thiết lập các quan hệ nghề nghiệp trong môi trường làm việc

3.1.3

Tham gia, đóng góp hiệu quả trong môi trường làm việc tập thể.

3.2

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

3.2.1

Làm việc độc lập với tư duy logic, sáng tạo

3.2.2

Phối hợp công việc và phát huy kỹ năng trong làm việc nhóm

3.3

K năng ngoại ngữ

3.3.1

Nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh tốt (TOEIC 500)

3.3.2

Trình bày,  sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành Luật Dân sự ở mức cơ bản

4

Thái độ cá nhân và đạo đức nghề nghiệp

4.1

Đạo đức nghề nghiệp

4.1.1

Xác định được các giới hạn, chuẩn mực đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp

4.1.2

Ứng xử phù hợp với trách nhiệm nghề nghiệp của một người hành nghề pháp luật, đóng góp vào việc giữ gìn công lý và cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất cho cộng đồng

4.2

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường.

4.2.1

Tự ý thức học tập và nghiên cứu nâng cao trình độ.

4.2.2

Xây dựng mục tiêu cá nhân đối với việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai và lộ trình, kế họach thực hiện mục tiêu đó một cách độc lập và tự giác

4.2.3

Thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến chuyên ngành luật, Luật Dân sự một cách độc lậpTổng truy cập: 250,928

23,548