Nhân sự

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NGÀNH CỦA KHOA LUẬT

STT

HỌC HÀM, HỌC VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Lê Vũ Nam

Chủ tịch

namlevu@uel.edu.vn

2

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thư ký

nhungnth@uel.edu.vn

 

3

Phó giáo sự, Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Điện

Thành viên

diennn@uel.edu.vn

4

Tiến sĩ

Đoàn Thị Phương Diệp

Thành viên

diepdtp@uel.edu.vn

5

Tiến sĩ

Nguyễn Đình Huy

Thành viên

huynd@uel.edu.vn

 6

 Tiến sĩ

Nguyễn Văn Tráng

 Thành viên

nguyenvantrang@congchunghoinhap.com

7

Tiến sĩ

Nguyễn Thành Đức

Thành viên

thanhducdhl41@yahoo.com

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA KHOA LUẬT

STT

HỌC HÀM, HỌC VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/BỘ MÔN

EMAIL

1

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Lê Vũ Nam

Trưởng Khoa/Luật Tài chính - Ngân hàng

namlevu@uel.edu.vn

2

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng Khoa/ Luật Dân sự

nhungnth@uel.edu.vn

3

Tiến sĩ

Đoàn Thị Phương Diệp

Trưởng bộ môn Luật dân sự

diepdtp@uel.edu.vn

4

Thạc sỹ

Châu Quốc An

Giảng viên/Luật Dân sự

ancq@uel.edu.vn

5

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Điện

Giảng viên/Luật Dân sự

diennn@uel.edu.vn

6

Thạc sỹ

Huỳnh Thị Nam Hải

Giảng viên/Luật Dân sự

haihtn@uel.edu.vn

7

Tiến sĩ

Nguyễn Đình Huy

Giảng viên/ Luật Dân sự

huynd@uel.edu.vn

8

Cử nhân

Lê Hoài Nam  

Giảng viên/Luật Dân sự

lhnam@uel.edu.vn

9

Thạc sỹ

Bạch Thị Nhã Nam

Giảng viên/Luật Tài chính - Ngân hàng

nambtn@uel.edu.vn

10

Thạc sỹ

Trần Thị Thu Ngân

Giảng viên/ Luật Tài chính - Ngân hàng

nganttt@uel.edu.vn

11

Thạc sỹ

Hoàng Thị Ngữ

Giảng viên/Luật Tài chính - Ngân hàng

nguht@uel.edu.vn

12

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Giảng viên/Luật Dân sự

ngocntk@uel.edu.vn

13

Thạc sỹ

Nguyễn Thị Vy Quý

Thư ký Khoa

quyntv@uel.edu.vn

14

Thạc sỹ

Lưu Minh Sang

Giảng viên/Luật Tài chính - Ngân hàng

sanglm@uel.edu.vn

15

Thạc sỹ

Lê Nguyễn Gia Thiện

Giảng viên/Luật Tài chính - Ngân hàng

thienlng@uel.edu.vn

16

Thạc sỹ

Trần Thị Lệ Thu

Giảng viên/Luật Tài chính - Ngân hàng

lethutran@uel.edu.vn

17

Thạc sỹ

Trương Quốc Tuấn

Giảng viên/ Luật Tài chính – Ngân hàng

tuantq@uel.edu.vn

18

Thạc sỹ

Lê Thị Ngọc Yến

Giảng viên/Luật Dân sự

yenltn@uel.edu.vn

 

 

 


Tổng truy cập: 110,036

9,118