Thông báo về chương trình Legal Talk lần 3

Thông báo về chương trình Legal Talk lần 3

Vào 9h00 ngày 10/10/2014, tại phòng A.604, Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ diễn ra chương trình Legal Talk lần 3 với buổi nói chuyện chuyên đề: "Quyền của bị cáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Hoa Kỳ" do GS. TS Anna C. Conley thuộc Trường Đại học Montana, Hoa Kỳ phụ trách. Tổng truy cập: 227,534

16,305