Liên hệ

Khoa Luật

Phòng A.403 - Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Email: khoaluat@uel.edu.vn Điện thoại: (08) 37244555 (6501) Fax: 37244500


Tổng truy cập: 370,711

Label