Nhân sự

                     DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA CỦA KHOA LUẬT

STT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Lê Vũ Nam

Chủ tịch

namlevu@uel.edu.vn

2

Tiến sĩ

Đoàn Thị Phương Diệp

Thư ký

diepdtp@uel.edu.vn

3

Phó giáo sự, Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Điện

Thành viên

diennn@uel.edu.vn

4

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên

nhungnth@uel.edu.vn

5

Tiến sĩ

Nguyễn Đình Huy

Thành viên

huynd@uel.edu.vn

 6

Tiến sĩ

Nguyễn Văn Tráng

 Thành viên

nguyenvantrang@congchunghoinhap.com

7

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Láng

Thành viên

lang.nguyen@frasersvn.com

8

Tiến sĩ

Ngô Hoàng Oanh

Thành viên

hoangoanhngo@gmail.com

9

Luật sư

Trương Nhật Quang

Thành viên

quang.truong@ykvn-law.com

 

       DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT THEO BỘ MÔN

STT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

Email

Bộ môn Luật dân sự

1

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Điện

 

diennn@uel.edu.vn

2

PGS.TS

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng Khoa 

nhungnth@uel.edu.vn

3

TS

Đoàn Thị Phương Diệp

 

diepdtp@uel.edu.vn

4

TS

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

hanhntm@uel.edu.vn

5

TS

Nguyễn Đình Huy

huynd@uel.edu.vn

6

NCS.Ths

Châu Quốc An

ancq@uel.edu.vn

7

NCS.Ths

Huỳnh Thị Nam Hải

haihtn@uel.edu.vn

8

ThS

 Lê Hoài Nam

 

lhnam@uel.edu.vn

9

ThS

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

 

ngocntk@uel.edu.vn

10

ThS

Ngô Minh Phương Thảo

 

thaonmp@uel.edu.vn

11

ThS

Lê Thị Ngọc Yến

 

yenltn@uel.edu.vn

Bộ môn Luật tài chính - ngân hàng

1

PGS.TS

Lê Vũ Nam

Phó Hiệu trưởng 

namlevu@uel.edu.vn

2

TS

Lê Nguyễn Gia Thiện

Phó Trưởng Khoa

thienlng@uel.edu.vn

3

NCS.ThS

Đào Minh Châu

chaudm@uel.edu.vn

4

NCS.ThS

Trần Thị Thu Ngân

nganttt@uel.edu.vn

5

ThS

Bạch Thị Nhã Nam

 

nambtn@uel.edu.vn

6

ThS

Lưu Minh Sang

 

sanglm@uel.edu.vn

7

ThS

Liên Đăng Phước Hải

 

haildp@uel.edu.vn

8

NCS.ThS

Nguyễn Thế Đức Tâm

tamntd@uel.edu.vn

9

ThS

Ngô Minh Tín

 

tinnm@uel.edu.vn

10

ThS

Lưu Đức Quang

 

quangld@uel.edu.vn

11

NCS.ThS

Trần Thị Lệ Thu

 

lethutran@uel.edu.vn

12

ThS

Lê Nguyễn Nhật Minh

 

minhlnn@uel.edu.vn

 Tổng truy cập: 293,083

25,528