Nhân sự

                     DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA CỦA KHOA LUẬT

STT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chủ tịch

nhungnth@uel.edu.vn

2

Tiến sĩ

Đoàn Thị Phương Diệp

Ủy viên

diepdtp@uel.edu.vn

3  Tiến sĩ Thái Thị Tuyết Dung

Ủy viên

 

 dungttt@uel.edu.vn

4

Phó giáo sự, Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Điện

 Ủy viên     

dien.nguyenngoc@hoasen.edu.vn

5

Tiến sĩ

Nguyễn Đình Huy

Thành viên

huynd@uel.edu.vn

6

Tiến sĩ

Nguyễn Vinh Huy

Thành viên

 

7

Tiến sĩ

Nguyễn Văn Tráng

Thành viên

nguyenvantrang@congchunghoinhap.com

8

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Láng

Thành viên

              LTNguyen@duanemorris.com

9

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Lê Vũ Nam

Thành viên

namlevu@uel.edu.vn 

10

Luật sư

Trương Nhật Quang

Thành viên

quang.truong@ykvn-law.com

 11  Tiến sĩ  Lê Nguyễn Gia Thiện  Thư ký 

 thienlng@uel.edu.vn  

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT THEO BỘ MÔN

STT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin giảng viên

Bộ môn Luật dân sự

1

PGS.TS

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng Khoa

Tại đây

2

TS

Đoàn Thị Phương Diệp

 

 Tại đây

3

ThS

Trịnh Thị Hằng

 

Tại đây

4

TS

Nguyễn Đình Huy

huynd@uel.edu.vn

5

NCS.Ths

Châu Quốc An

Tại đây

6

NCS.Ths

Huỳnh Thị Nam Hải

Tại đây

7

ThS

Lê Hoài Nam

 

Tại đây

8

ThS

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

 

Tại đây

9

ThS

Ngô Minh Phương Thảo

 

         Tại đây

10

ThS

Lê Thị Ngọc Yến

 

Tại đây

11

ThS

Mai Hoàng Phước


         Tại đây         

Bộ môn Luật tài chính - ngân hàng

1

PGS.TS

Lê Vũ Nam

Phó Hiệu trưởng

namlevu@uel.edu.vn

2

TS

Lê Nguyễn Gia Thiện

Phó Trưởng Khoa

Tại đây

3

NCS.ThS

Đào Minh Châu

chaudm@uel.edu.vn

4

NCS.ThS

Trần Thị Thu Ngân

Tại đây

5

ThS

Bạch Thị Nhã Nam

 

Tại đây

6

ThS

Lưu Minh Sang

 

Tại đây

7

ThS

Liên Đăng Phước Hải

 

         Tại đây

8

NCS.ThS

Nguyễn Thế Đức Tâm

        Tại đây          

9

ThS

Ngô Minh Tín

 

Tại đây

10

ThS

Lưu Đức Quang

 

 Tại đây 

11

NCS.ThS

Trần Thị Lệ Thu

 

Tại đây

12

ThS

Lê Nguyễn Nhật Minh

 

         Tại đây      

13

ThS

Nguyễn Ngọc Phương Hồng


Tại đây

14

ThS

Nguyễn Lê Mỹ Kim


Tại đây 

15
TS
Thái Thị Tuyết Dung            Tại đây
 16  ThS.NCS  Tạ Quốc Liễu              Tại đây

 
Tổng truy cập: 370,698

Label