Nhân sự

 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA CỦA KHOA LUẬT

STT

HỌC HÀM, HỌC VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Lê Vũ Nam

Chủ tịch

namlevu@uel.edu.vn

2

Tiến sĩ

Đoàn Thị Phương Diệp

Thư ký

diepdtp@uel.edu.vn

 

3

Phó giáo sự, Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Điện

Thành viên

diennn@uel.edu.vn

4

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thành viên

nhungnth@uel.edu.vn

5

Tiến sĩ

Nguyễn Đình Huy

Thành viên

huynd@uel.edu.vn

 6

Tiến sĩ

Nguyễn Văn Tráng

 Thành viên

nguyenvantrang@congchunghoinhap.com

7

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Láng

Thành viên

lang.nguyen@frasersvn.com

8

Tiến sĩ

Ngô Hoàng Oanh

Thành viên

hoangoanhngo@gmail.com

9

Luật sư

Trương Nhật Quang

Thành viên

quang.truong@ykvn-law.com


 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA KHOA LUẬT

STT

Học hàm, học vị

Họ và tên

Chức vụ

E mail

1

PGS.TS

Lê Vũ Nam

Trưởng Khoa

namlevu@uel.edu.vn

2

TS

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng Khoa

nhungnth@uel.edu.vn

3

ThS.NCS

Châu Quốc An

Giảng viên

ancq@uel.edu.vn

4

TS

Đoàn Thị Phương Diệp

Giảng viên

diepdtp@uel.edu.vn

5

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Điện

Phó Hiệu trưởng

diennn@uel.edu.vn

6

ThS

Huỳnh Thị Nam Hải

Giảng viên

haihtn@uel.edu.vn

7

ThS

Bạch Thị Nhã Nam

Giảng viên

nambtn@uel.edu.vn

8

CN.HVCH

Lê Hoài Nam

Giảng viên

lhnam@uel.edu.vn

9

ThS.NCS

Trần Thị Thu Ngân

Giảng viên

nganttt@uel.edu.vn

10

ThS

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Giảng viên

ngocntk@uel.edu.vn

11

ThS

Hoàng Thị Ngữ

Giảng viên

nguht@uel.edu.vn

12

ThS

Nguyễn Thị Vy Qúy

Thư ký Khoa

quyntv@uel.edu.vn

13

ThS

Lưu Minh Sang

Giảng viên

sanglm@uel.edu.vn

14

ThS

Nguyễn Thế Đức Tâm

Giảng viên

tamntd@uel.edu.vn

15

ThS

Ngô Minh Phương Thảo

Giảng viên

thaonmp@uel.edu.vn

16

ThS.NCS

Trương Quốc Tuấn

Giảng viên

tuantq@uel.edu.vn

17

ThS. NCS

Lê Nguyễn Gia Thiện

Giảng viên

thienlng@uel.edu.vn

18

ThS.NCS

Trần Thị Lệ Thu

Giảng viên

lethutran@uel.edu.vn

19

ThS

Lê Thị Ngọc Yến

Giảng viên

yenltn@uel.edu.vn

20

TS

Phạm Việt Anh

Giảng viên/Bán cơ hữu

vietanh02@yahoo.com

21

TS

Nguyễn Thị Việt Hà

Giảng viên/Bán cơ hữu

ngthivietha@hotmail.fr.ah

22

TS

Nguyễn Đình Huy

Giảng viên/Bán cơ hữu

huynd@uel.edu.vn

23

TS

Nguyễn Thị Láng

Giảng viên/Bán cơ hữu

lang.nguyen@frasersvn.com

24

TS

Nguyễn Văn Tráng

Giảng viên/Bán cơ hữu

nguyenvantrang@congchunghoinhap.com

 

 Tổng truy cập: 216,193

18,487