Sinh hoạt chuyên môn Khoa Luật tháng 9/2020

KHOA LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 09/2020: “NHẬN DIỆN VÀ XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRÊN CƠ SỞ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ GIẢ TẠO”

 

Sáng ngày 30/9/2020, Khoa Luật đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Nhận Diện Và Xử Lý Hoạt Động Đầu Tư Trên Cơ Sở Quy Định Pháp Luật Về Giao Dịch Dân Sự Giả Tạo”.

Buổi sinh hoạt chuyên môn có sự tham gia của PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Khoa Luật, TS. Lê Nguyễn Gia Thiện - Phó Trưởng Khoa Luật cùng với giảng viên của Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Trình bày trong buổi sinh hoạt chuyên môn, NCS. ThS. Nguyễn Thế Đức Tâm đã tập trung phân tích Điều 48.2.e Luật Đầu tư 2020. Theo đó Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự. Đây là một điểm mới của Luật Đầu tư 2020 so với Luật Đầu tư 2014. Ngoài ra, ThS. Nguyễn Thế Đức Tâm cũng giới thiệu và phân tích một số bản án minh họa về một giao dịch dân sự giả tạo và cách thức giải quyết của Tòa án trên thực tiễn.

Sau nội dung trình bày, giảng viên tham gia buổi sinh hoạt đã tích cực đưa ra các ý kiến trao đổi, phân tích, cũng như đề ra các câu hỏi xoay quanh chủ đề thảo luận.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn Khoa Luật tháng 9/2020.Tổng truy cập: 293,117

25,562