Thông báo V/v triển khai chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo, hàng năm Trường Đại học Kinh tế - Luật triển khai chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên – Giải thưởng Nhà khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2018.

Đây là hoạt động thường niên nhằm đẩy mạnh và phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong toàn Trường. Hỗ trợ học tập, rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp làm việc nhóm, nâng cao năng lực tự học cho sinh viên. Đồng thời đóng góp nguồn lực cho các cuộc thi nghiên cứu khoa học các cấp.

Để triển khai chương trình này, Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị Khoa, Bộ môn như sau:

-         Tất cả sinh viên chính quy đều có thể đề xuất làm chủ nhiệm đề tài hoặc tham gia trong các đề tài. Mỗi sinh viên chỉ được đề xuất và đăng ký làm chủ nhiệm 01 (một) đề tài và (hoặc) làm thành viên tối đa 02 (hai) đề tài. Mỗi đề tài có 01 cán bộ hướng dẫn, 01 chủ nhiệm và tối đa 04 thành viên.

-         Đối với các sinh viên thuộc đề án đào tạo cử nhân tài năng, cử nhân chất lượng cao tham gia chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên theo nhóm gồm các sinh viên trong cùng đề án đào tạo (kinh phí hỗ trợ cho hoạt động NCKH sẽ được thực hiện theo các đề án này).

-   Các Khoa, Bộ môn tổ chức định hướng nghiên cứu, giới thiệu cán bộ hướng dẫn, hướng dẫn sinh viên viết đề cương nghiên cứu, nhận đăng ký, đánh giá, tuyển chọn và đề xuất các đề tài tham gia chương trình nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018.

-         Tất cả các đề tài đăng ký thực hiện phải được thông qua Hội đồng khoa học của Khoa và được Ban chủ nhiệm Khoa phê duyệt.

-         Các Khoa, Bộ môn gửi phiếu tổng hợp đề xuất và Phiếu đăng ký đề tài về Phòng QLKH vào ngày 15 tháng 10 năm 2017 và gửi bản điện tử về địa chỉ email phongqlkh@uel.edu.vn

 Tổng truy cập: 262,552

23,311