Thông báo về chương trình Legal Talk lần 4

Chương trình Legal Talk lần 4 (tháng 11/2014) sẽ được tổ chức vào lúc 8h ngày 11/11//2014 tại phòng 608, tòa nhà điều hành Trường Đại học Kinh tế - Luật với chủ đề: "Nền hành chính phục vụ trong chính quyền Nhật Bản - so sánh với Việt Nam". Chương trình lần này vinh dự đón tiếp diễn giả là ThS. Tạ Minh Thành, phó trưởng Phòng Công tác Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp. 


Tổng truy cập: 272,250

26,947