THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM “CÔNG NGHỆ SỐ VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC PHÁP LÝ”

Ngày 14/6/2023, Khoa Luật và Chi hội Luật gia Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Công nghệ số và những tác động trong lĩnh vực pháp lý”. Thông tin chi tiết Tọa đàm như sau:

1. Chủ đề tọa đàm: “Công nghệ số và những tác động trong lĩnh vực pháp lý”.

2. Đối tượng tham dự:

+ Luật gia thuộc Chi hội Luật gia Trường Đại học Kinh tế - Luật;

+ Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật;

+ Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế - Luật

+ Khách mời ngoài trường: Các Luật gia thuộc các hội luật gia, chi hội luật gia thuộc Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh; giảng viên các trường đại học đào tạo luật; các thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và các tổ chức hành nghề luật.

3. Thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký

- Thời gian: 8h30 – 12h00 ngày 14/6/2023.

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM. Số 669 Quốc lộ 1A, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.