Webinar “Các biện pháp bảo đảm quyền công dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Việt Nam”

 

Webinar “Các biện pháp bảo đảm quyền công dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Việt Nam”

Thời gian: 8h Thứ Năm ngày 30/9/2021

Địa điểm: online trên Zoom và trực tiếp trên Fanpage Khoa Luật

Thời gian

Nội dung

7h30 – 8h00

Đón tiếp đại biểu

8h00 – 8h15

Phát biểu khai mạc và đề dẫn

PGS.TS. Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

Phiên thứ nhất

8h15 – 8h45

Tham luận 1: Hạn chế quyền con người trong đại dịch Covid 19, dưới góc nhìn của Luật quốc tế, thực tiễn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam

TS. Ngô Hữu Phước, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

8h45 – 9h15

Tham luận 2: Thẩm quyền hạn chế quyền công dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam

TS. Thái Thị Tuyết Dung, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

9h15 – 10h00

Thảo luận, trao đổi

Điều phối: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

Phiên thứ hai

10h00 – 10h30

Tham luận 3: Giới hạn quyền dân sự trong tình trạng khẩn cấp – Kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam

Viện sĩ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

10h30 – 11h00

Tham luận 4: Quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và vấn đề thực thi trong bối cảnh đại dịch Covid-19

TS. Đoàn Thị Phương Diệp, Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

11h00 – 11h45

Thảo luận, trao đổi

Điều phối: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM

11h45 – 11h50

Bế mạc