Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật có buổi tiếp và làm việc với đại diện của Đại học Jindal Global University - Ấn Độ

Sáng Thứ Hai ngày 11/9, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã có buổi tiếp đón và làm việc với Ông Rahul Bhandari, Văn phòng Các vấn đề quốc tế và Dự án toàn cầu (Office of International Affairs & Global Initiatives), Đại học Jindal Global University - Ấn Độ.
Đây là Trường Đại học xếp hạng chất lượng cao nhất (Top 1) về đào tạo luật tại Ấn Độ, và xếp hạng 651-700 theo QS World Universities Rankings 2022
Nội dung buổi làm việc xoay quanh các vấn đề về cơ hội hợp tác giữa 2 Khoa Luật trong thời gian tới, bao gồm các nội dung chính như:
- Việc trao đổi sinh viên giữa hai Khoa;
- Trao đổi giảng viên;
- Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học như tổ chức Hội thảo quốc tế, hỗ trợ trong hoạt động công bố Khoa học.

Một số hình ảnh trong buổi gặp mặt: