Sinh hoạt chuyên môn Khoa Luật tháng 8/2021 với chủ đề: Quan hệ tài sản tín thác và vận dụng trong đời sống dân sự

Sáng ngày 1/9/2021, Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn định kỳ với phần chia sẻ của ThS. NCS. Lê Bích Thủy - Trưởng Phòng Quan hệ Đối ngoại, Trường ĐH Kinh tế - Luật về chủ đề "Quan hệ tài sản tín thác và vận dụng trong đời sống dân sự".

Các thầy cô, giảng viên của Khoa Luật, cùng các Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Khoa tham dự đã đặt ra nhiều câu hỏi thảo luận xoay quanh vấn đề cũng như đóng góp nhiều ý kiến khiến biện sôi nổi và gợi mở thêm nhiều vấn đề mới.Tổng truy cập: 370,756

Label