Tọa đàm "Những điểm mới Bộ luật Lao động năm 2019"

Trong tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, vấn đề lao động có vai trò quan trọng, mang tính cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trước bối cảnh Bộ luật Lao động năm 201sắp có hiệu lực vào ngày 01/01/2021, nhiều quy định mới được đề cập liên quan đến các vấn đề về quan hệ lao động, quan hệ dịch vụ lao động; hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể; quy chế pháp lý về lao động của người nước ngoài… Việc tìm hiểu và thảo luận các quy định mới của Bộ luật Lao động năm 201trong tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế là điều vô cùng cần thiết

Chính vì thế, dưới sự chỉ đạo của BGH Nhà Trường, Khoa Luật  tổ chức Toạ đàm với chủ đề: “Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019” với mục đích tạo diễn đàn trao đổi giữa các giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước để thảo luận chuyên sâu các quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019.

 

Về Thời gian và địa điểm tổ chức Tọa đàm:

-       Thời gian:   08h00 Thứ Năm, ngày 19 tháng 11 năm 2020

-      Địa điểm:   Trường Đại học Kinh tế - Luật,ĐHQG-HCM, 669 Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, quận Thủ  Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

 
Kỷ yếu của Tọa đàm có thể xem tại:  
https://drive.google.com/file/d/1lUgVxhc2kLWTB6jVgJfoLganXgUpUXmF/view?usp=sharing

Trân trọng kính mời!

 


Tổng truy cập: 293,096

25,541