KHOA LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 6 VỚI CHỦ ĐỀ “KINH NGHIỆM VIẾT VÀ ĐĂNG BÀI BÁO QUỐC TẾ”


Công bố quốc tế ngày càng trở nên quan trọng trong việc khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của của cơ sở giáo dục đại học trên trường quốc tế và khu vực.

Nhằm nâng cao khả năng công bố quốc tế cho giảng viên, sáng ngày 12/6/2020, Khoa Luật đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Kinh nghiệm viết và đăng bài báo quốc tế” tại Văn phòng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Buổi sinh hoạt chuyên môn có sự tham gia của PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng Khoa Luật, cùng với giảng viên của Khoa Luật và Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Trình bày trong buổi sinh hoạt chuyên môn, TS. Lê Nguyễn Gia Thiện đã giới thiệu tầm quan trọng và ý nghĩa của việc công bố quốc tế, cũng như chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học pháp lý. Sau nội dung trình bày, giảng viên tham gia buổi sinh hoạt đã tích cực đưa ra các ý kiến trao đổi, phân tích, cũng như đề ra các câu hỏi có liên quan nhằm định hướng cho mục tiêu nghiên cứu của các giảng viên tham gia trong thời gian sắp tới.
TS. Lê Nguyễn Gia Thiện đang trình bày buổi sinh hoạt chuyên môn

Buổi sinh hoạt chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong việc cập nhật kiến thức, kinh nghiệm về công bố quốc tế, từ đó, nâng cao khả năng đăng bài trên tạp chí quốc tế, từng bước đưa Trường Đại học Kinh tế - Luật nói chung, cũng như Khoa Luật nói riêng phát triển theo định hướng của một trường đại học nghiên cứu tầm cỡ khu vực và quốc tế.

 

 

 Tổng truy cập: 293,104

25,549